Välkommen hit!

Välkommen hit!

Ljubica Ilic Psykoterapeut

Mitt namn är Lilly (Ljubica) Ilic och jag är socionom, legitimerad psykoterapeut och handledare med Kognitiv och Relationell inriktning. Jag tar emot enskilda, par och grupper som önskar ett pålitligt samtalsstöd eller psykoterapi. 

Vardagen innehåller ofta många utmaningar i form av relationer, ansvar, oro, stress och besvikelser.  Oavsett om du  är uppriktigt orolig för din mentala hälsa eller bara mår dåligt utan någon egentlig orsak kan det löna sig att söka professionell hjälp. 

Om du känner att du har kört fast och vill komma vidare är du välkommen att höra av dig!

 

Samtalsbehandlingar

Kognitiv och beteendeinriktad terapi, så kallad KBT, är egentligen en vidareutveckling av två från början separata skolbildningar, beteendeterapi och kognitiv terapi. Nu för tiden innefattar KBT ännu fler terapiformer och skulle kunna kallas för ett paraplybegrepp. 

 

Mitt fokus ligger främst på den Kognitiva och Relationella psykoterapin. KBT tekniker är ovärderliga när det kommer till att snabbt få resultat i form av exempelvis minskad stress, nedstämdhet eller oro. Min erfarenhet är dock att det ibland behövs mer; Att det även finns ett behov av att få träffa någon som verkligen lyssnar och att bli sedd utifrån den person man innerst inne är. 

 

Enskild psykoterapi

Ilic enskild terapi

Gruppterapi

Ilic gruppterapi

Parterapi

Ilic parterapi

Handledning och chefsstöd

Ilic handledning

Utbildning

Jag kan erbjuda utbildning direkt på olika arbetsplatser i samband med planeringsdagar och metod -och utvecklingsevent. Jag är flexibel och diskuterar gärna uppdragens utformning tillsammans med beställaren. 

 

Gällande mer omfattande utbildningsserier som ger högskolepoäng är jag också behjälplig, men då i samarbete med Ersta Sköndal Högskola.

Om mig

Jag har en grundprofession som socionom och är även utbildad  legitimerad psykoterapeut och handledare med KBT-inriktning. För att kunna ta emot personer som önskar en mer långsiktig terapi håller jag även på att vidareutbilda mig inom psykodynamisk teori. Sedan ett antal år arbetar jag som privatpraktiserande psykoterapeut/handledare och har min mottagning på Götgatan 71 i Stockholm.

Jag började arbeta som socionom i början av 1990-talet och har sedan dess varit verksam inom såväl offentlig som privat vård. 

 

Under ett tiotal år arbetade jag även som projektledare och chef inom missbruksvården samt barn- och ungdoms psykiatrin. Jag har omfattande erfarenhet av arbete med relationsproblem, livskriser, stress och utbrändhet, depression och ångest, ätstörningar samt missbruk och beroende.

Utöver behandling och arbetsledning har jag även arbetat som kursansvarig, föreläsare och handledare. Ersta Sköndal Högskola och Kognitiva Rellationella Institutet har utgjort mina främsta uppdragsgivare på utbildningssidan. Jag arbetar även med handledning på olika arbetsplatser.

Samarbetspartners